Wprowadzenie do Metody Fonogestów – mówienie

Wprowadzenie do Metody Fonogestów – odczytywanie mowy fonogestowej